Giấy phép Khuyến mại

XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI
16:18 17-12-2019

XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI Căn cứ pháp luật- Quy mô chương trình khuyến mãi-Các hình thức khuyến mại phải thông báo bằng văn bản đến Sở công thương nơi tổ chức-Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại-Thời gian

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
11:35 10-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: Hình thức, hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
11:33 10-08-2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI: Hình thức, nội dung, trình tự thủ tục thông báo

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?