QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
10:26 15-08-2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

            Ngày nay, thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đưa đất nước đi lên, phát triển mạnh với những nhà cao tầng, cao ốc mọc lên ngun ngút. Hoạt động xây dựng được đầu tư phát triển. Ngày càng nhiều các chủ đầu tư đầu tư xây dựng

          Bạn cũng muốn thực hiện một dự án đầu tư xây dựng ? Bạn chưa có kinh nghiệm, không hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án? Hãy để công ty Luật TNHH Valaw giải đáp thắc mắc giúp bạn

          1. QUYỀN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thứ nhất, quyết định phương pháp xác định tổng mức đầu tư. Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt

Thứ hai, điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt

Thứ ba, tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu

Thứ tư, quyết định việc áp dụng, sử dụng định mức xây dựng, giá xây dựng công trình khi xác định dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng

Thứ năm, thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện lập, thẩm tra, kiểm soát, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ sáu, được quyền đòi bồi thường hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của pháp luật đòi bồi thường các thiệt hại do việc chậm trễ của cơ quan thanh toán vốn đầu tư

Thứ bảy, chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình

Thứ tám, chấp thuận các đề xuất về thay đổi vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng nhưng phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây dựng trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã ký kết

Thứ chín, được thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định

Thứ mười, các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

            Chủ đầu tư dự án xây dựng có các nghĩa vụ như sau:

            - Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh

          - Tổ chức lập dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt

          - Tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng

- Tổ chức xác định giá xây dựng công trình; chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu xây dựng

- Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng theo các quy định trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu

- Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định

- Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của giá trị đề nghị cơ quan thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu

- Tổ chức lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành theo đúng quy định pháp luật

- Mua bảo hiểm công trình đối với các công trình có quy định phải mua bảo hiểm

- Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Hy vọng tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp các thắc mắc của bạn

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

VALAW

Gieo chuyên nghiệp, gặt niềm tin

Mail: CEO.valaw@gmail.com

SĐT liên hệ: 0934596636

Website: Valaw.vn

Địa chỉ: Tầng 6, Số 3, Đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

dịch vụ mới, dich vu moi, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, quyen va nghia vu cua chu dau tu trong viec lap va quan ly thuc hien du an dau tu xay dung, dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, dich vu thanh lap doanh nghiep tron goi,