QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
10:34 15-08-2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

           Người quyết định đầu tư một dự án luôn có vai trò quan trọng đối với dự án đó. Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây dựng thì vai trò của người quyết định đầu tư lại càng quan trọng. Vậy người quyết định đầu tư xây dựng có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Bạn muốn tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư để đầu tư xây dựng? Hãy để tư vấn Luật Valaw tư vấn giúp bạn

QUYỀN CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau đây:

- Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình; tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

- Quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại, hình thức hợp đồng

- Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt

- Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

            Người quyết định đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ như sau:

-         Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho dự án, công trình theo thời gian, tiến độ đã được phê duyệt

-         Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định

-         Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hy vọng tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp các thắc mắc của bạn

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

VALAW

Gieo chuyên nghiệp, gặt niềm tin

Mail: CEO.valaw@gmail.com

SĐT liên hệ: 0934596636

Website: Valaw.vn

Địa chỉ: Tầng 6, Số 3, Đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

dịch vụ mới, dich vu moi, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, quyen va nghia vu cua nguoi quyet dinh dau tu xay dung, dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, dich vu thanh lap doanh nghiep tron goi,