THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?
17:18 06-10-2016

THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Sổ đỏ là chứng thư pháp lý quan trọng để xác lập mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước với cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Việc mất sổ đỏ có thể ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, chuyển nhượng, mua bán,… quyền sử dụng đất, hạn chế một phần khả năng của chủ sở hữu với mảnh đất của mình. Vì vậy, khi bị mất sổ đỏ, bạn nên tiến hành thủ tục xin cấp lại sổ đỏ ngay tại cơ quan có thẩm quyền.

Công ty chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm về các thủ tục đất đai sẽ tư vấn và hỗ trợ cụ thể và nhanh nhất về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất cho quý khách hàng.

THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ ĐỎ BỊ MẤT TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

1.        Cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ

- Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại sổ đỏ.

- Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

2.        Trình tự, thủ tục cấp lại sổ đỏ

Bước 1:

- Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Sổ đỏ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

- Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2:

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu đối với từng trường hợp, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

 Bước 3:

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ.

Cơ quan có thẩm quyền trên ký quyết định hủy Giấy chứng nhận đã bị mất; đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi cho UBND cấp xã/phường để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã/phường.

3.        Thời gian thực hiện thủ tục:

Thời hạn Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất không quá 30 ngày.

4.        Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn trong trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

5.        Phí, lệ phí cấp lại sổ đỏ

Về mức thu khi cấp lại sổ đỏ theo quy định tại mục b.3, điểm b, khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC:

Lệ phí địa chính:

- Mức thu: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp

- Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:

+ Tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận).

+ Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận).

Xem thêm:

làm mới sổ đỏ 

sang tên sổ đỏ  

chia tách sổ đỏ 

 

 

thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất tiến hành như thế nào, thu tuc cap lai so do bi mat tien hanh nhu the nao,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?