Một số thủ tục làm sổ đỏ, chia tách, cấp lại, sang tên sổ đỏ
17:30 06-10-2016

MỘT SỐ THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ, CHIA TÁCH, CẤP LẠI, SANG TÊN SỔ ĐỎ

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và sổ đỏ là chứng thư pháp lý công nhận quyền sử dụng đất đó của tổ chức, cá nhân được cấp. Các biến động về đất đai như mua bán, chuyển nhượng, chia tách thửa đất,… đều phải tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến sổ đỏ. Một số thủ tục thường gặp là: cấp mới sổ đỏ, cấp lại sổ đỏ, chia tách sổ đỏ, sang tên sổ đỏ.

Công ty chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn các vấn đề đất đai sẽ hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí trong việc tiến hành các thủ tục liên quan đến sổ đỏ.

Một số thủ tục làm sổ đỏ, chia tách, cấp lại, sang tên sổ đỏ

1. Đối tượng được cấp sổ đỏ bao gồm những ai?

- Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự;

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước;

- Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;

- Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;

- Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với: tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với:

+ Hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

+ Cộng đồng dân cư.

- Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Một số thủ tục hành chính liên quan đến sổ đỏ

a) Thủ tục làm mới sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cấp mới sổ đỏ gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Bản chính giấy tờ về quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

- Bản chính sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn có đóng dấu của cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam.

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản chính giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt Nam. (Giấy tờ chứng minh là người gốc Việt Nam…)

+ Đối với người nước ngoài phải có bản chính giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà và sử dụng đất ở tại Việt Nam

+ Đối với tổ chức là giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác liên quan đến được phép hoạt động tại Việt Nam

- Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ

- Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến UBND cấp xã lấy ý kiến xác nhận

- Văn phòng đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế và thông báo nghĩa vụ tài chính

- Người yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến cơ quan tài nguyên môi trường trình ký Ủy ban Nhân dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cơ quan tài nguyên môi trường chuyển hồ sơ đã giải quyết cho phòng đăng ký đất đai

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả.

b) Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Bước 1:

- Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Sổ đỏ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

- Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2:

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu đối với từng trường hợp, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn trong trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

 Bước 3:

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ.

Cơ quan có thẩm quyền trên ký quyết định hủy Giấy chứng nhận đã bị mất; đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi cho UBND cấp xã/phường để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã/phường.

c) Thủ tục chia tách sổ đỏ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Văn bản chia tách thửa đất; văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

- Đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và chỉnh sửa theo hướng dẫn.

- Trường hợp hồ sơ chia tách sổ đỏ (thửa đất) đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3: Người sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý biến động trên trang bổ sung hoặc Giấy chứng nhận đối với thửa đất được tách ra hoặc đối với trường hợp phải cấp mới;

d) Thủ tục sang tên sổ đỏ

Bước 1: Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính (tại UBND cấp huyện nơi có nhà, đất)

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên (tại UBND quận/huyện nơi có nhà, đất)

Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động (do bên bán ký); Trong trường hợp có thoả thuận trong hợp đồng về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể ký thay.

- Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng tặng cho; hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản gốc)

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản gốc)

- Bản sao CMND + Sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng

Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Xem thêm:

Thủ tục sang tên sổ đỏ  

Thủ tục chia tách sổ đỏ  

Thủ tục cấp lại sổ đỏ   

Thủ tục làm mới sổ đỏ   

Một số thủ tục làm sổ đỏ, chia tách, cấp lại, sang tên sổ đỏ, mot so thu tuc lam so do, chia tach, cap lai, sang ten so do,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?