XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
16:30 16-11-2016

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

I. Căn cứ pháp lý điều kiện ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ:

- Điều 15 Nghị định 76/2014/NĐ-CP

II. Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

1. Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

1.1. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

1.2. Báo cáo số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu trong năm kế hoạch.

1.3. Bản sao hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ.

III. CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ công thương

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?