Tag 3 - 230: dau tu

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
0:00 29-08-2016

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân khô

Xem thêm
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)
0:00 26-08-2016

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

Xem thêm
Trình tự, hồ sơ, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào?
0:00 19-08-2016

Trình tự, hồ sơ, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được thực hiện như thế nào? thẩm quyền thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị, tài liệu xác nhận, trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
Thủ tục quyết định đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng chính phủ được thực hiện như thế nào, hồ sơ gồm những gì?
0:00 19-08-2016

Thủ tục quyết định đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng chính phủ được thực hiện như thế nào, hồ sơ gồm những gì? thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, thành phần số lượng hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì?
0:00 19-08-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì? trình tự thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định như thế nào?
0:00 19-08-2016

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định như thế nào? trình tự thực hiện, giấy tờ cần chuẩn bị,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU NHƯ THẾ NÀO?
0:00 18-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ THẦU NHƯ THẾ NÀO? trình tự thực hiện,thành phần và số lượng hồ sơ,cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?
0:00 18-08-2016

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO? hồ sơ thành lập, thời gian, quy trình, đối tượng áp dụng

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?