Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì?
16:07 19-08-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì?

Hỏi: Sau khi hoàn thành đầu tư đợt 1, công ty tôi dự định thực hiện dự án đầu tư đợt 2 đối với 1 công ty nước ngoài  về lĩnh vực khoa học công nghệ theo hình thức hợp tác kinh doanh. Và dự án này không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Vậy không cần xin chấp nhận quyết định chủ trương đầu tư thì công ty tôi phải thực hiện thủ tục gì và hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Trả lời: Trước hết tư vấn Luật VALAW xin cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Thực tế đã chứng minh rằng, một quốc gia tiến hành ĐTTT ra nước ngoài càng nhiều thì càng có nhiều cơ hội vượt qua các rào cản của các nước nhập khẩu nhằm mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, phân tán rủi ro do quá tập trung vào một thị trường nhất định và tăng động lực phát triển kinh tế đất nước. Riêng ở Việt Nam, đầu tư ra nước ngoài đang được xem là xu hướng mới của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Các dự án đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư nếu không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo trình tự, thủ tục cụ thể sau đây.

1.    Về trình tự thực hiện bao gồm các bước:

- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+ Cá nhân, tổ chức:

•  Khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://fdi.gov.vn;  http://dautunuocngoai.gov.vn.

 

•  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy CNĐKĐT, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ / Giấy CNĐKĐT / Thông báo từ chối cấp Giấy CNĐKĐT).

- Bước 3: Trả kết quả

+ Văn phòng Sở phát hành Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ (trong thời hạn 03 ngày làm việc) hoặc Giấy CNĐKĐT/Thông báo từ chối cấp Giấy CNĐKĐT (trong thời hạn 15 ngày làm việc); trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì?

2.    Thành phần và số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư;

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc và 03 bộ bản sao đối với trường hợp ngành, nghề mà Việt Nam chưa cam kết hoặc ngành, nghề dịch vụ không quy định tại Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

3.    Cơ sở pháp lý của thủ tục

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đầu tư 2014 trên địa bàn Thành phố.

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư;

+ Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn.

 

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep, thanh lap doanh nghiep tron goi, Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện thế nào, hồ sơ gồm những gì?, thu tuc cap giay chung nhan dang ky dau tu du an nuoc ngoai khong thuoc dien quyet dinh chu truong dau tu duoc thuc hien the nao?,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?