THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
10:44 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần có trụ sở chính tại Hà Nội, hiện nay chúng tôi muốn thay đổi trụ sở chính vào Đà Nẵng thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục gì?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc của mình đến cho chúng tôi với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trình tự thực hiện:

Bước 1:Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế;

     Bước 2:

     Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền phải nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố đó.

     Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

     - Khi nộp hồ sơ, người đi nộp phải xuất trình những giấy tờ sau: Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

      - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

·        + Trường hợp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định thì viết Biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.

·        + Trường hợp thiếu thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hồ sơ theo quy định.

     Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

    - Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

     - Nếu từ chối, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

     Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 

     - Người đến nhận kết quả xuất trình một trong các giấy tờ sau: Biên nhận hồ sơ và giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.  Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Biên nhận hồ sơ, Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

     - Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ, giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hướng dẫn người nhận ký vào phiếu luân chuyển theo dõi hồ sơ.

Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

  -  Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

* Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; (Quyết định, biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

-   Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

-  Danh sách cổ đông (theo mẫu tại Phụ lục I-7, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời hạn giải quyết (tối đa):03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phí, lệ phí: 200.000 đồng.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc cho bạn nếu cần thêm bất cứ sự giúp đỡ gì hãy liên lạc với chúng tôi.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, THỦ TỤC THAY ĐỔI trụ sở chính CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN, thu tuc thay doi tru so chinh cua cong ty co phan, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội,