THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
10:59 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh;

 Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký tăng vốn cho công ty và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ (01 bộ)

THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

     Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:

-          Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

-          Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập;

-          Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập;

-          Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

-          Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 Kèm theo: Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Thời hạn giải quyết (tối đa): 03ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phí, lệ phí: 20.000 đồng

Thủ tục thay đổi cơ cấu vốn của công ty cổ phần

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

 

 

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, THỦ TỤC THAY ĐỔI cơ cấu vốn CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN, thu tuc thay doi co cau von cua cong ty co phan, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội,