QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
11:41 09-08-2016

QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Hỏi :Tôi là cổ đông công ty cổ phần X, gần đây tôi có phát hiện Giám đốc công ty có sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng. Số cổ phần của tôi tại công ty không lớn, xin quý công ty cho biết tôi có quyền khởi kiện hành vi của Giám đốc không ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc của mình đến cho chúng tôi với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời han 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong trường hợp quy định tại Điểm đ khoản này là “ Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác”.

Trong trường hợp trên, bạn không nêu rõ số cổ phần bạn sở hữu là loại cổ phần gì và trong thời gian bao lâu nên rất khó để đưa ra lời tư vấn cụ thể nhất. Hành vi của Giám đốc rõ ràng là hành vi sai trái, bạn có quyền khởi kiện đối với Giám đốc khi bạn đảm bảo đủ 2 điều kiện :

QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Thứ nhất, bạn phải là cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông

Thứ hai, ít nhất 1% số cổ phần phổ thông đó được sở hữu liên tục trong thời gian 06 tháng

Đảm bảo 2 điều kiện trên bạn có thể khởi kiện về hành vi sai lệch của Giám đốc công ty. Và trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Nếu bạn khởi kiện mà nhân danh công ty thì các chi phí khởi kiện sẽ được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu càu khởi kiện.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc cho bạn nếu cần thêm bất cứ sự giúp đỡ gì hãy liên lạc với chúng tôi.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, quyền khởi kiện đối với thành viên hội đồng quản trị giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần, quyen khoi kien doi voi thanh vien hoi dong quan tri giam doc tong giam doc cong ty co phan, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội,