THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN
9:07 10-08-2016

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN

Để bảo vệ một cách có hiệu quả nhất quyền và lợi ích chính đáng của các chủ nợ, người lao động, đồng thời là lợi ích của con nợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao vai trò của Tòa án trong giải quyết phá sản thì chúng ta phải xác định rõ thẩm quyền của Tòa án trong thủ tục phá sản.

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Như vậy, doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ coi là phá sản khi không thanh toán được nợ đến hạn và bị tòa án nhân dân ra quyết định phá sản. Nếu trước khi tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã dù đã mất khả năng thanh toán vẫn chưa được coi là doanh nghiệp, hợp tác giả bị phá sản.Khi yêu cầu mở thủ tục phá sản các chủ nợ phải lưu ý nộp đúng tòa án có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN

-Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

 + Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

+Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

+Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

-Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

-. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thẩm quyền giải quyết phá sản của tòa án, tham quyen giai quyet pha san cua toa an, giai the, pha san, phá sản, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi,