KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ
15:23 17-08-2016

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÀ GÌ?

Hỏi: Tôi và 1 người bạn tên là T mỗi người có một số vốn 3 tỷ đồng và có ý định cùng nhau thành lập công ty cổ phần. Xin hỏi công ty cổ phần có những đặc trưng cơ bản nào và với trường hợp của tôi thì có thể thành lập công ty cổ phần hay không?

Trả lời: Trước hết công ty Luật TNHH VALAW xin cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Về khái niệm công ty cổ phần

Theo qui định của Luật doanh nghiệp 2014 tại Điều 110:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần

Theo quy định trên CTCP có những đặc điểm pháp lí sau:

- Cổ đông:     

+ Số lượng tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa.

+ là cá nhân hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân, quốc tịch VN hoặc nước ngoài.

- Vốn điều lệ:

+ Được chia thành các phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần.

- Đặc điểm huy động vốn: CTCP được phát hành cổ phiếu để huy động  (tăng vốn điều lệ) và phát hành trái phiếu để huy động vốn vay (tăng vốn vay). Đây là đặc điểm quan trọng thể hiện tính chất hiệu quả của mô hình CTCP với hđ sản xuất kinh doanh có quy mô lớn của nhà đầu tư.

- Trách nhiệm tài sản:

+ Công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty.

+ Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

- Tư cách pháp lý:

+ CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Như vậy, công ty cổ phần phải có tối thiểu là 3 thành viên nhưng trường hợp của bạn mới chỉ có 2 người cùng bỏ vốn để thành lập công ty. Bạn có thể huy động thêm các thành viên là cá nhân, tổ chức khác cùng thành lập công ty cổ phần hoặc chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác để thành lập.

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn.

khái niệm công ty cổ phần, khai niem cong ty co phan, đặc điểm của công ty cổ phần, dac diem cua cong ty co phan,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?