THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
8:51 18-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Tôi là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần truyền thông Diamond. Tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp, công ty đã đăng kí vốn điều lệ là 30 tỷ đồng. Nay tôi muốn đăng kí tăng vốn điều lệ của công ty lên 40 tỷ đồng. Vậy xin hỏi thủ tục thay đổi cơ cấu vốn của công ty cổ phần được thực hiện như thế nào, trong thời gian bao lâu?

Trả lời: Trước hết tư vấn Luật VALAW xin cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1.      Về trình tự thực hiện đăng kí thay đổi vốn điều lệ gồm các bước sau:

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh;

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký tăng vốn cho công ty và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

2.      Thành phần hồ sơ (01 bộ) cần có:

     Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:

-           Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

-           Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập;

-           Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập;

-           Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

-           Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 Kèm theo: Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Thời hạn giải quyết(tối đa): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Phí, lệ phí: 20.000 đồng

Hi vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn

thủ tục thay đổi cơ cấu vốn của công ty cổ phần, thu tuc thay doi co cau von cua cong ty co phan,