GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?
11:30 18-08-2016

GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Hiện tôi có một người bạn là giám đốc công ty TNHH gồm có 3 thành viên. Anh ta muốn tôi góp vốn vào công ty này. Vậy mong công ty có thể tư vấn cho tôi các quy định pháp luật về việc góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên và sau khi góp vốn thì lợi nhuận sẽ được phân chia như thế nào?

Trả lời: Trước hết tư vấn Luật VALAW xin cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1.     Về vấn đề góp vốn của thành viên công ty:

Bạn có thể hiểu một cách khái quát "Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty".

Pháp luật quy định tài sản góp vốn phải được ghi nhận tại Điều lệ đồng nghĩa với việc pháp luật quy định thẩm quyền quyết định loại tài sản góp vốn thuộc về chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên của công ty.

GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?

2.     Về thủ tục góp vốn

Căn cứ vào khoản 4 Điều 39 Luật doanh nghiệp có quy định thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp, như sau:

"Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty".

3.  Về vấn đề phân chia lợi nhuận:

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 41 Luật doanh nghiệp có quy định quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là: "Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật".

Do đó, các thành viên công ty sẽ được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp vào công ty và sau khi đăng kí kinh doanh công ty cần lập sổ đăng ký thành viên với các nội dung theo quy định trên trong đó có bao gồm cả giá trị vốn góp của thành viên.

 Các thành viên có thể thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận nhưng khi có tranh chấp thì pháp luật chỉ dựa trên căn cứ tỉ lệ phần vốn góp để giải quyết.

Hy vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn!

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep, thanh lap doanh nghiep tron goi, GÓP VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NHƯ THẾ NÀO?, gop von trong cong ty TNHH 2 thanh vien tro len nhu the nao?,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?