MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?
11:44 18-08-2016

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị thành lập một công ty TNHH một thành viên do tôi làm người đại diện theo pháp luật. Vậy xin hỏi công ty tôi phải tổ chức mô hình quản lí như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật. Mong nhận được sự tư vấn từ công ty.

Trả lời: Trước hết tư vấn Luật VALAW xin cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới cho chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có mô hình tổ chức quản lí do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Do bạn chưa nói rõ là công ty do cá nhân bạn hay một tổ chức làm chủ sở hữu nên chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một số thông tin như sau:

1. Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì hoạt động theo mô hình sau:

Mô hình 1: bao gồm chủ tịch công ty, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) và kiểm soát viên.

Mô hình 2: bao gồm Hội đồng thành viên, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) và kiểm soát viên.

Điểm khác biệt của 2 mô hình công ty này là một loại hoạt động theo thủ trưởng lãnh đạo và hoạt động theo chế độ tập thể.

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Còn về kiểm soát viên, Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

2. Đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì hoạt động theo mô hình sau:

Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cơ cấu tổ chức quản lí của Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc (Tổng giám đốc).

Như vậy, chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc). Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với Chủ tịch công ty).

Hy vọng sự tư vấn của chúng tôi đã giải đáp được thắc mắc của bạn!

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep, thanh lap doanh nghiep tron goi, MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?, mo hinh to chuc quan ly cua cong ty TNHH mot thanh vien nhu the nao?,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?