Khái niệm kết hôn với người nước ngoài được hiểu như thế nào?
10:00 25-08-2016

Khái niệm kết hôn với người nước ngoài được hiểu như thế nào?

Hỏi: Khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài được hiểu như thế nào? Điều kiện để kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Khái niệm kết hôn với người nước ngoài được hiểu như thế nào?

Trả lời:

1. Khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật Hôn nhân và gia đình không định nghĩa cụ thể về kết hôn có yếu tố nước ngoài nhưng có thể hiểu kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc nam, nữ thực hiện việc kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng trong các trường hợp:

- Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

- Người nước ngoài kết hôn với nhau ở Việt Nam

 - Công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài

2. Điều kiện kết hôn trong quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Luật Hôn nhân Gia đình 2014 thì:

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Như vậy, các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam được áp dụng cho bên nam hoặc nữ là công dân Việt Nam hoặc khi việc kết hôn có yếu tố nước ngoài tiến hành tại Việt Nam. Theo đó, hai bên nam nữ muốn kết hôn với nhau phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Khái niệm kết hôn với người nước ngoài được hiểu như thế nào?, khai niem ket hon voi nguoi nuoc ngoai duoc hieu nhu the nao?, hôn nhân, hon nhan, kết hôn với người nước ngoài, ket hon voi nguoi nuoc ngoai,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?