Chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
10:51 03-10-2016

Bạn là một kế toán - Bạn muốn thành lập doanh nghiệp -  Bạn nắm khá chắc về thuế GTGT cũng như  về hóa đơn nhưng đôi khi bạn cũng rơi và một số tình huống cụ thể mà bạn không tự giải quyết được? 

 

Sau đây là các câu hởi từ các trường hợp cụ thể của các công ty mà các bạn tham khảo để rút kinh nghiệm! Chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Theo quy định của luật quản lý thuế, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế tndn so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế tndn và tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các Khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả Khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định trên từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Công thức tính mức tiền bị xử phạt:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x số ngày chậm nộp 

Chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cham nop thue thu nhap doanh nghiep, thuế thu nhập doanh nghiệp, thue thu nhap doanh nghiep,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?