Chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
11:09 03-10-2016

Bạn là một kế toán - Bạn muốn thành lập doanh nghiệp -  Bạn nắm khá chắc về thuế GTGT cũng như  về hóa đơn nhưng đôi khi bạn cũng rơi và một số tình huống cụ thể mà bạn không tự giải quyết được? 

 

Sau đây là các câu hởi từ các trường hợp cụ thể của các công ty mà các bạn tham khảo để rút kinh nghiệm!Chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

 

Theo quy định của luật quản lý thuế, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x số ngày chậm nộp 

Chậm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, cham nop thue chuyen quyen su dung dat, thue chuyen quyen su dung dat, thuế chuyển quyền sử dụng đất,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?