Tiền phạt chậm nộp thuế hạch toán như thế nào
11:10 05-10-2016

Bạn là một kế toán - Bạn muốn thành lập doanh nghiệp -  Bạn nắm khá chắc về thuế GTGT cũng như  về hóa đơn nhưng đôi khi bạn cũng rơi và một số tình huống cụ thể mà bạn không tự giải quyết được? 

Sau đây là các câu hởi từ các trường hợp cụ thể của các công ty mà các bạn tham khảo để rút kinh nghiệm!

23

Phân biệt tài khoản 3338 và tài khoản 3339

- Với TK 3338, quyết định 15 nói rõ: "Tài khoản 3338 - Các loại thuế khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các loại thuế khác không ghi vào các tài khoản trên, như: Thuế môn bài, thuế nộp thay cho các tổ chức, các nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. . . Tài khoản này được mở chi tiết cho từng loại thuế."

- Với TK 3339, theo quyết định 15: "Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác: Phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Tài khoản này còn phản ánh các khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá"

1.                  Nhận được công văn, hạch toán:

Nợ 811 / Có 3339

2.                  Nộp tiền, hạch toán:

Nợ 3339 / Có 111,112

 

 

Tiền phạt chậm nộp thuế hạch toán như thế nào, tien phat cham nop thue hach toan nhu the nao,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?