Chậm nộp tờ khai thuế
11:16 05-10-2016

Bạn là một kế toán - Bạn muốn thành lập doanh nghiệp -  Bạn nắm khá chắc về thuế GTGT cũng như  về hóa đơn nhưng đôi khi bạn cũng rơi và một số tình huống cụ thể mà bạn không tự giải quyết được? 

Sau đây là các câu hởi từ các trường hợp cụ thể của các công ty mà các bạn tham khảo để rút kinh nghiệm!

Chậm nộp tờ khai thuế

 

Chậm nộp tờ khai thuế là hành vi nộp tờ khai thuế quá thời hạn theo quy định pháp luật.

Chậm nộp tờ khai thuế, cham nop to khai thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?