Nộp thuế chậm 1 ngày
11:33 05-10-2016

Bạn là một kế toán - Bạn muốn thành lập doanh nghiệp -  Bạn nắm khá chắc về thuế GTGT cũng như  về hóa đơn nhưng đôi khi bạn cũng rơi và một số tình huống cụ thể mà bạn không tự giải quyết được? 

 

Sau đây là các câu hởi từ các trường hợp cụ thể của các công ty mà các bạn tham khảo để rút kinh nghiệm!

Nộp thuế chậm 1 ngày

Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Như vậy số tiền phạt chậm nộp thuế sẽ là:

Số tiền phạt = số tiền thuế nộp chậm x 0.03% x 1 

Nộp thuế chậm 1 ngày, nop thue cham 1 ngay,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?