Tag 1 - 285: dich vu moi

BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
10:48 15-08-2016

BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: yêu cầu, thực hiện

Xem thêm
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
10:46 15-08-2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG: quyền, nghĩa vụ

Xem thêm
ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
10:45 15-08-2016

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: điều kiện năng lực, điều kiện cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, thẩm quyền sát hạch

Xem thêm
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
10:43 15-08-2016

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG: trình tự thủ tục cấp, thẩm quyền cấp

Xem thêm
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
10:37 15-08-2016

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG: nguyên tắc để ký kết, các loại hợp đồng, hồ sơ

Xem thêm
THIẾT KẾ XÂY DỰNG
10:36 15-08-2016

THIẾT KẾ XÂY DỰNG: trình tự quản lý chất lượng, hồ sơ

Xem thêm
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
10:34 15-08-2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: quyền, nghĩa vụ

Xem thêm
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
10:30 15-08-2016

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: quyền, nghĩa vụ

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?