Tổng hợp biểu mẫu thông báo biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (Thông tư 95/2016/TT-BTC)
11:46 09-09-2016

1.Biên bản Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

Xem và tải xuống: Tại đây

2.Thông báo Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Xem và tải xuống: Tại đây

 

Tổng hợp biểu mẫu thông báo biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (Thông tư 95/2016/TT-BTC), thông báo biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, thong bao bien ban xac minh tinh trang hoat dong cua nguoi nop thue tai dia chi da dang ky, thong tu 95/2016/TT-BTC, thông tư 95/2016/TT-BTC,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?