Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập
11:10 10-09-2016

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

Xem: Tại đây

 

         

 

Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập, to khai dang ky thue tong hop cho nguoi phu thuoc cua ca nhan co thu nhap tu tien luong, tien cong thong qua co quan chi tra thu nhap,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?