Doanh Nghiệp

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÓA CHẤT BẢNG 2, 3
16:44 16-11-2016

Kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất bảng 2, 3 cần những điều kiện gì, do cơ quan nào thực hiện?

Xem thêm
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
12:04 28-09-2016

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Xem thêm
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
12:01 28-09-2016

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh n

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
11:56 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi bắt đầu khởi nghiệp rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp sau khi thành lập, cần lựa chọn đúng loại hình doanh nghiệp phù hợp để hoạt động kin

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
11:40 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH - Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
11:34 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - CTCP là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty được phát hành cổ phần

Xem thêm
THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
10:28 28-09-2016

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi n

Xem thêm
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
10:20 28-09-2016

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP - Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể d

Xem thêm
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
9:46 28-09-2016

Đăng ký hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản thường áp dụng cho hộ gia đình muốn kinh doanh. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:49 10-08-2016

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN: Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014

Xem thêm
MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:46 10-08-2016

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN: cá nhân; tổ chức làm chủ sở hữu

Xem thêm
VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:44 10-08-2016

VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN: vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Xem thêm
KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:42 10-08-2016

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Xem thêm
ĐẶT TÊN CÔNG TY KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
10:33 10-08-2016

ĐẶT TÊN CÔNG TY KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: hình thức, những điều cấm

Xem thêm
VẤN ĐỀ VỐN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
10:30 10-08-2016

VẤN ĐỀ VỐN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014

Xem thêm