Tag 5 - 468: thanh lap doanh nghiep

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh n

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH - Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

Xem thêm
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - CTCP là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty được phát hành cổ phần

Xem thêm
Thành lập công ty tại Thái Bình
0:00 23-09-2016

Thành lập công ty tại Thái Bình - Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng, miền Bắc Việt Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Thái Bình cách thủ đô Hà Nội 110 km về phía đông nam, cách thành phố Hải Phòng 70 km về phía tây nam. Thái Bình tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố: Hải Dương ở phía bắc,

Xem thêm
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
0:00 29-08-2016

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

Xem thêm
GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
0:00 29-08-2016

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Xem thêm
TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
0:00 29-08-2016

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không c

Xem thêm
TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
0:00 29-08-2016

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?