Điều kiện thủ tục Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa)
16:06 23-11-2016

 Điều kiện thủ tục Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa)

Hỏi: Thưa luật sư,Doanh nghiệp tôi có nhu cầu đăng ký dịch vụ sửa chữa xe và bán các phụ tùng, dụng cụ hỗ trợ. Tôi  phải làm gì  và phải có điều kiện gì để được kinh doanh hợp pháp lĩnh vực ngành nghề này ạ? Cám ơn luật sư.

Trả lời: Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

- Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn.

- Nghị định 59/2006/NĐ-CP.

- Nghị định 72/2009/NĐ-CP.

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

- Thông tư 33/2010/TT-BCA.

- Thông tư 66/2014/TT-BCA.  

Điều kiện kinh doanh:

 Điều kiện hoạt động là doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Điều kiện về an ninh trật tự kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa)

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

1.1. Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

1.2. Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

1.3. Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

1.4. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.5. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

3. Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định pháp luật.

4. Chỉ các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng mới được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa công cụ hỗ trợ.Trường hợp cơ sở, doanh nghiệp của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không bảo đảm việc nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa thì có thể thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng tại các cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

5. Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về PCCC theo quy định pháp luật.

6. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

 

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 Công an địa phương

Thời gian:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

 

 

 

 

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa), ,