Điều kiện để được hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ Việt Nam- Trung Quốc
17:29 23-11-2016

Điều kiện để được hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ Việt Nam- Trung Quốc

Hỏi: Gia đình tôi có một lượng lớn các xe vận tải khu vực biên giới Việt Nam Trung Quốc, nay Tôi muốn kinh doanh ngành nghề này thì phải xin giấy phép nào?

Trả lời.Quý khách muốn thành lập doanh nghiệp, Quý khách muốn tham khảo về những ngành nghề kinh doanh có điuề kiện để thuận lợi cho vấn đề thành lập doanh nghiệp. Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

Căn cứ theo:

Hiệp định, Nghị định thư sửa đổi Hiệp định, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008.

- Điều 8, 9, 14 Thông tư 23/2012/TT-BGTVT.

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc

Phải có Giấy phép liên vận Việt Nam – Trung Quốc

Điều kiện:

1. Phương tiện được cấp giấy phép vận tải thuộc quyền sử dụng của các doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ việc kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp, hợp tác xã).

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hướng dẫn người lái xe nắm được các điều kiện giao thông, bến bãi, điểm dừng nghỉ, hệ thống biển báo trên hành trình ở Trung Quốc; cung cấp cho lái xe và nhân viên phục vụ danh sách hành khách của chuyến đi để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Mẫu Danh sách hành khách tuyến cố định và hợp đồng theo quy định tại Phụ lục IVb và IVc của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT.

4. Có Giấy phép vận tải loại A, B, C, E, F, G, D theo quy định tại Điều 8, 9 Thông tư 23/2012/TT-BGTVT.

5. Thực hiện việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo quy định tại Điều 14 Thông tư 23/2012/TT-BGTVT: Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước.

Thẩm quyền cấp giấy phép:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Sở Giao thông vận tải

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kinh doanh vận tải đường bộ Việt Nam- Trung Quốc, ,