ĐIỀU KIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CAMPUCHIA
17:29 23-11-2016

 

ĐIỀU KIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CAMPUCHIA?

 HỎI: NHÀ TÔI CÓ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI, NAY MUỐN MỞ THÊM DỊCH VỤ VẬN TẢI KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TỪ VIỆT NAM SANG CAMPUCHIA TÔI PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN NÀO ?

TRẢ LỜI:Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

Căn cứ theo:

Hiệp định,  Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008.

- Điều 2 Thông tư 24/2011/TT-BGTVT.

Điều kiện đối với hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam – Campuchia

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam:

1.1. Không vi phạm các quy định về hợp đồng kinh tế và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

1.2. Không bị tuyên bố phá sản hoặc đang trong tình trạng tuyên bố phá sản.

2. Được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế.

3. Trình độ chuyên môn: người phụ trách kinh doanh vận tải của doanh nghiệp phải có bằng đại học chuyên ngành vận tải đường bộ.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM CAMPUCHIA, ,