Điều kiện hành nghề công chứng là gì ?
17:06 23-11-2016

Điều kiện hành nghề công chứng là gì ?

Hỏi:  Tôi có thẻ công chứng viên, nhưng đã 5 năm nay tôi kinh doanh không hoạt động nghề này giờ tôi muốn kinh doanh dịch vụ hành nghề công chứng có phải đáp ứng điều kiện gì không ?:

Trả lời :: Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo :

- Điều 18 Luật Công chứng 2006.

- Điều 8, 13, 23, 35, 36 Luật Công chứng năm 2014.

- Điều 4 Nghị định 04/2013/NĐ-CP.

Điều kiện hành nghề công chứng

1. Quyết định bổ nhiệm công chứng viên.

2. Quyết định cho phép thành lập Phòng công chứng/ văn phòng công chứng.

3. Đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên thì Quý khách có thể hoạt động trong lĩnh vực này.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hành nghề công chứng, ,