Cửa hàng LPG chai
17:07 23-11-2016

Cửa hàng LPG chai

I.Căn cứ pháp lý:

- Điều 29 Nghị định 107/2009/NĐ-CP

- Điều 2 Nghị định 118/2011/NĐ-CP.

- Nghị định 46/2012/NĐ-CP.

- Thông tư  11/2014/TT-BCA.

II.Điều kiện cửa hàng LPG

Cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai.

2. Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm, còn hiệu lực thi hành.

3. Có Văn bản cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

III.CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở công thương

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Cửa hàng LPG chai, ,