THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ
0:00 05-08-2016

THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ

 

Sổ đỏ là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc mua bán chuyển giao nhà cửa, đất đai.Việc làm sổ đỏ còn là giúp hỗ trợ quá trình định giá nhà cửa, đất đai tài sản trong việc vay vốn ngân hàng. Phát sinh liên quan đến sổ đỏ còn bao việc mua bán chia tách tài sản dẫn đến chia tách sổ đỏ. Vậy thủ tục chia tách sổ đỏ như thế nào?

1.  Hồ sơ đề nghị chia tách sổ đỏ (thửa đất)

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Văn bản chia tách thửa đất; văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

chia tách sổ đỏ

2.  Thủ tục chia, tách sổ đỏ

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.

- Đối với trường hợp hồ sơ chia tách sổ đỏ (thửa đất) chưa đầy đủ, hợp lệ:

Trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và chỉnh sửa theo hướng dẫn.

- Trường hợp hồ sơ chia tách sổ đỏ (thửa đất) đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Cơ quan tiếp nhận cấp giấy biên nhận cho đối tượng thực hiện thủ tục chia tách sổ đỏ (thửa đất).

+ Trường hợp hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

- Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

thủ tục chia tách sổ đỏ, thu tuc chia tach so do, hồ sơ đề nghị chia tách sổ đỏ, ho so de nghi chia tach so do,

Các tin tức cùng chuyên mục:

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?