Thành lập doanh nghiệp Tư Nhân

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh n

Xem thêm
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
0:00 10-08-2016

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: hồ sơ, điều kiện

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?