Tư vấn chia tài sản sau ly hôn

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
0:00 08-08-2016

Việc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn phải đảm bảo một số nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Vậy các nguyên tắc ấy được hiểu như thế nào?

Xem thêm
Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình
0:00 08-08-2016

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà có công sức đóng góp, xây dựng, tạo lập, phát triển khối tài sản chung của gia đình thì khi ly hôn họ sẽ có quyền được chia tương ứng với phần đóng góp của mình.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?