Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
0:00 18-10-2016

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố năng động, đóng vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Tốc độ phát triển kinh tế luôn ở mức cao và ổn định. Từ năm 2011 đến nay, Thành phố cũng đạt mức tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 10%/năm, gấp 1,6 lần mức bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người liên tục tăng nhanh, từ khoảng 700 USD giai đoạn 1995-1996, đến năm 2014 đã đạt mức 5.131 USD. Quy mô kinh tế, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn. Đến nay, Thành phố đã đóng góp khoảng 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/5 kim ngạch xuất khẩu và 1/5 quy mô kinh tế của cả nước; đóng góp 30% trong tổng thu ngân sách quốc gia. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2014, tỷ trọng dịch vụ đã chiếm 59,6% trong GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 39,4%, khu vực nông nghiệp chỉ còn 1% và đang phát triển theo hướng hình thành một nền nông nghiệp đô thị sinh thái.

Hằng năm, Thành phố thu hút một lượng lớn người dân từ khắp nơi đến làm ăn và lập nghiệp, đặc biệt là những người trẻ. Chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, bình đẳng và minh bạch các quy định của chính sách pháp luật Việt Nam đối với tất cả các nhà đầu tư. Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Bởi vậy, thành lập doanh nghiêp tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh là một xu hướng tất yếu.

VALAW hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, một trong số đó là tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường hợp doanh nghiệp giải thể

1.            Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2.            Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3.            Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

4.            Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.            Trình tự giải thể

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

1.            Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

2.            Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

1.            Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);

2.            Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3.            Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

4.            Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

5.            Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

6.            Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

7.            Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

8.            Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

9.            Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

10.          Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

11.          Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

12.          Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không mất phí.

 

giải thể doanh nghiệp, giai the doanh nghiep, Giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, giai the doanh nghiep tai Thanh pho Ho Chi Minh,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?