Kiểu dáng công nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
0:00 05-08-2016

Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, để có thể đứng vững và cạnh tranh với các sản phẩm khác, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền của nhằm cải thiện kiểu dáng các sản phẩm của họ.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?