Bản quyền tác giả

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
0:00 14-02-2017

Valaw sẽ thay quý khách thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm của quý khách. Với lượng thời gian 15-30 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Quý khách sẽ giấy chứng nhận quyền tác giả.

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
0:00 05-08-2016

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?