Thay đổi người trực tiếp nuôi con

Tư vấn thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
0:00 08-08-2016

Căn cứ vào các điều kiện về vật chất và tinh thần của cha mẹ, tạo điều kiện cho sự phát triển tốt nhất của con, Tòa án đưa ra quyết định giao con cho một trong hai bên trực tiếp nuôi dưỡng.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?