Chia tách sổ đỏ

THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ
0:00 05-08-2016

Sổ đỏ là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc mua bán chuyển giao nhà cửa, đất đai.Việc làm sổ đỏ còn là giúp hỗ trợ quá trình định giá nhà cửa, đất đai tài sản trong việc vay vốn ngân hàng.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?