Quyền nuôi con sau ly hôn

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn
0:00 08-08-2016

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng nhưng sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có một mối ràng buộc với nhau là con cái. Mỗi người dù trực tiếp nuôi con hay không đều có quyền và nghĩa vụ riêng.

Xem thêm
Điều kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn
0:00 08-08-2016

Khi ly hôn, bên cạnh vấn đề tài sản thì vợ chồng còn phải thống nhất với nhau xem ai sẽ là người trực tiếp nuôi con. Nếu không thể thỏa thuận được thì việc tìm hiểu các quy định của pháp luật sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp để giành quyền nuôi con.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?