Xác định quan hê cha/mẹ - con

Xác định quan hệ cha mẹ con
0:00 08-08-2016

Con sinh ra luôn có cha mẹ nhưng cha mẹ con theo quan hệ huyết thống chưa chắc đã đương nhiên là cha mẹ con hợp pháp theo các nguyên tắc của pháp luật

Xem thêm
Thủ tục xác định cha mẹ con
0:00 08-08-2016

Con chung trong thời kì hôn nhân được xác định theo nguyên tắc suy đoán pháp lí đã được quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, để truy nhận cha cho con hay để xác định mối quan hệ cha mẹ con hợp pháp thì cần thực hiện

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?