Đăng ký logo

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO
0:00 05-08-2016

Logo là cách dùng để nói về nhãn hiệu dạng hình ảnh. Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm
Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Thương Hiệu
0:00 25-07-2016

Tư vấn hồ sơ thương hiệu , hồ sơ đăng ký thương hiệu

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?