Tư vấn hợp đồng đặt cọc, mua bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở

TRA CỨU THÔNG TIN QUY HOẠCH ĐẤT Ở HÀ NỘI
0:00 17-12-2019

Việc tiếp cận của người dân với các đồ án quy hoạch còn hạn chế. Một phần do việc công bố, phổ biến quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương còn mang tính hình thức. Mặt khác, thông thường các đồ án quy hoạch có số lượng bản vẽ lớn tùy vào quy mô lập, nên phải ghép từ bản vẽ ảo để đạt được đúng tỷ lệ nên việc xem bản vẽ cũng không đơn giản.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?