Thẻ tạm trú

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VN
0:00 28-02-2020

Theo quy định của Luật Cư Trú thì Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thế thị thực - Visa

Xem thêm
LÀM SỔ HỘ KHẨU, KT3 CẤP MỚI NHANH
0:00 26-06-2019

Làm sổ hộ khẩu, kt3 cấp mới nhanh, đăng ký thường trú tại hà nội, hồ chí minh như thế nào? Liên quan đến làm sổ hộ khẩu, làm sổ KT3 cấp mới nhanh, giấy tờ cần chuẩn bị làm sổ hộ khẩu, kt3 cấp mới nhanh

Xem thêm
LÀM SỔ HỘ KHẨU, KT3 THEO NGƯỜI CÓ SỔ NHANH
0:00 26-06-2019

Làm sổ hộ khẩu, kt3 theo người có sổ nhanh, điều kiện để nhập hộ khẩu và kt3 theo người có sổ nhanh,dịch vụ tư vấn liên quan đến làm sổ hộ khẩu, làm sổ KT3

Xem thêm
GIA HẠN TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

GIA HẠN TẠM TRÚ: trình tự thủ tục, thời hạn

Xem thêm
KHAI BÁO TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

KHAI BÁO TẠM TRÚ: trình tự thủ tục thực hiện

Xem thêm
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
0:00 10-08-2016

CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ: đơn vị kiểm soát, thời hạn tạm trú

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ: trường hợp được cấp,hồ sơ, giải quyết, thời hạn

Xem thêm
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: trình tự thực hiện, hồ sơ xin cấp, cơ sở pháp lý của thủ tục

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?