Thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con

Mức cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn
0:00 08-08-2016

Sau khi ly hôn, mặc dù hôn nhân đã chấm dứt nhưng cha mẹ vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với con cái. Để đảm bảo cho sự phát triển đầy đủ về vật chất và tinh thần của con cái sau khi cha mẹ ly hôn, luật đã quy định

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?