Giải thể

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
0:00 28-09-2016

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP - Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể d

Xem thêm
HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
0:00 10-08-2016

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ: những người có quyền và nghĩa vụ tham gia, nội dung và trình tự, hoãn hội nghị chủ nợ

Xem thêm
HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
0:00 10-08-2016

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ: những người có quyền và nghĩa vụ tham gia, nội dung và trình tự, hoãn hội nghị chủ nợ

Xem thêm
THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
0:00 10-08-2016

THỤ LÍ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN: trình tự thực hiện. thời hạn thụ lý

Xem thêm
CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
0:00 10-08-2016

CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Xem thêm
THỦ TỤC PHÁ SẢN
0:00 10-08-2016

THỦ TỤC PHÁ SẢN: trình tự thực hiện

Xem thêm
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN
0:00 10-08-2016

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN: Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện, Tòa án Nhân dân tối cao

Xem thêm
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
0:00 10-08-2016

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP: Khái niệm, phân loại

Xem thêm
THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?