Giải thể công ty tại thành phố Hà Nội
0:00 18-10-2016

Giải thể công ty tại thành phố Hà Nội

Giải thể công ty tại thành phố Hà Nội

Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội lớn nhất cả nước luôn thu hút số lượng nhà đầu lớn và rất nhiều tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp mỗi năm. Thời gian qua, tình hình sản xuất công nghiệp của Hà Nội tương đối ổn định, nhịp độ tăng trưởng ở mức khả quan. Đặc biệt, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng cao.

Hà Nội luôn là địa điểm đầu tư an toàn, môi trường chính trị ổn định. UNESCO đã trao tặng Thủ đô Hà Nội danh hiệu ’’Thành phố vì Hoà bình’’. Hơn 15 năm qua danh hiệu đó vẫn phát huy giá trị. An toàn đã trở thành thương hiệu của Hà Nội, được các nguyên thủ quốc gia, các nhà đầu tư, du khách ghi nhận. Hà Nội đã chủ động và tích cực tham gia sâu rộng, tận dụng tối đa được những cơ hội do vị thế của đất nước đem lại trong quá trình hội nhập quốc tế; Hà Nội hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới.

VALAW hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, một trong số đó là tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội.

Các trường hợp doanh nghiệp giải thể

1.            Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

2.            Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

3.            Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

4.            Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.            Trình tự giải thể

Giải thể công ty tại thành phố Hà Nội

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

1.            Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

2.            Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1.            Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu);

2.            Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

3.            Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

4.            Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

5.            Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

6.            Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

7.            Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

8.            Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

9.            Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

10.          Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

11.          Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

12.          Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí: Không mất phí.

giải thể doanh nghiệp, giai the doanh nghiep, Giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội, giai the doanh nghiep tai Ha Noi,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?