Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi
0:00 21-10-2016

Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

I.                  Tình hình đăng ký, giải thể doanh nghiệp tại tình Quảng Ngãi

​Trong tháng 9 có 51 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; trong đó, có 7 Doanh nghiệp tư nhân, 26 Công ty TNHH một thành viên, 16 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và 2 Công ty cổ phần . Lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 498 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19,71% so với cùng kỳ năm 2015.

​Bên cạnh đó, đã có 6 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 03 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 31 doanh nghiệp, chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh theo Thông báo của cơ quan Thuế . Đối với số doanh nghiệp, chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ghi cảnh báo trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia./.

II.               Giải thể doanh nghiệp

1.     Khái niệm

Giải thể Doanh Nghiệp là việc Doanh Nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật. Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Việc này để lại những hậu quả rất lớn cho công tác quản lý Doanh nghiệp của Nhà nước cũng như chính các thương nhân. Do vậy các thương nhân khi không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.

Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

2.     Hồ sơ giải thể công ty

Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;

Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;

Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);

Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);

Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);

Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

3.     Thủ tục giải thể công ty

1, Trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp bên phải đăng trên 3 số báo liên tiếp với nội dung giải thể

2, Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với Chi cục thuế nơi bạn đặt địa chỉ chủ sở chính

3, Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).

4, Sau khi tiến hành các thủ tục trên xong bạn làm 1 bộ hồ sơ gồm:

Quyết định của hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc quyết định của chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH 1 thành viên)

Biên bản họp hội đồng thành viên.

Thông báo vv giải thể

3 tờ báo đăng v/v giải thể

Thông báo khóa mã số thuế

Biên bản thanh lý tài sản

Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản)

Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu) (Tất cả giấy tờ trên nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc phòng Đăng ký kinh doanh).

Sau khi giải quyết xong mọi thủ tục tại phòng ĐKKD bạn tiến hành hủy dấu tại cơ quan Công an.

 

Giải thể doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, giải thể doanh nghiệp, giai the doanh nghiep, giai the doanh nghiep tai Quang Ngai,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?