tạm ngừng kinh doanh

TẠM NGỪNG KINH DOANH
17:15 26-08-2021

Trong quá trình kinh doanh, có lúc doanh nghiệp gặp khủng hoảng, thua lỗ nhưng vẫn muốn khắc phục các vấn đề của công ty thay vì giải thể doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế khó khăn do đại dịch COVID 19 này, giải pháp tạm ngừng kinh doa

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?